«آذرخش فراهانی»، بعد از پدر، شقایق و گلشیفته

«آذرخش فراهانی»، بعد از پدر، شقایق و گلشیفته

اینکه تا امروز اسمی از او نبوده دلیل نمی شود. انگار ژن «فراهانی» را نمی شود مهار کرد. حتی اگر یکی بخواهد در مقابل برانگیخته شدن و دیده شدن مقاومت کند.

مد روز

شهرداری

Contacts:
Posted by: on