گفتگو با پرویز پرستویی، مردی از جنسِ مردم (1)

گفتگو با پرویز پرستویی، مردی از جنسِ مردم (1)

رویارویی با تفکر برخی افراد نیاز به آمادگی دارد. حتی اگر صدمین گفتگو باشد و کم و بیش تکنیک مصاحبه را بلد باشی، باز هم در مصاحبه ات با بعضی افراد دچار اضطراب می شوی. پرویز پرستویی برای من همین حکم را داشت.

استخدام

گیم پلی استیشن