عاقبت رابطه زنی جوان که در خانه مجردی بهنام زندگی می کرد!

عاقبت رابطه زنی جوان که در خانه مجردی بهنام زندگی می کرد!

عاقبت رابطه زنی جوان که در خانه مجردی بهنام زندگی می کرد!

ماجرای زن جوانی که طلاق گرفت و عاشق بهنام شد و البته 4 سال در خانه مجردی بهنام زندگی کرد و با وری رابطه داشت. این زن جوان متهم به قتل شد ولی …

عاقبت رابطه 4 ساله زن جوان مطلقه در خانه مجردی بهنام

: شهرزاد 322ساله بامداد بیست و چهارم فروردین امسال پس از درگیری با پسر مورد علاقه اش به نام بهنام که قصد باهم داشتند را در خانه اش در خیابان اشرفی اصفهانی تهران با یک ضربه چاقو به گردنش زخمی و بلافاصله با اورژانس تماس گرفت. اما متاسفانه بهنام دقایقی بعد از رسیدن اورژانس برای همیشه به کام مرگ فرو رفت. شهرزاد در بازجویی ها انگیزه درگیری اش را اعتیاد بهنام به شیشه اعلام کرد و گفت: قصد بیرون کردن او را از خانه اش داشت که با هم درگیر شدند و پایان این دعوای شوم چیزی جز مرگ بهنام نبود.

متهم دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی Judge محمدباقر قربان زاده و با حضور دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.دراین جلسه پدرو مادر قربانی برای شهرزاد حکم قصاص خواستند.
پدر بهنام گفت: پسرم مدتی بود مواد مخدر Drugs را کنار گذاشته بود ولی شهرزاد مدعی است او بار دیگر به دام اعتیاد افتاد بود و به همین خاطر هم با او درگیر شد و او را کشت. ولی واقعیت این است که آن شب نامزد سابق پسرم با او تماس گرفته بود و همین موضوع باعث درگیری آنها شده است.

سپس شهرزاد در جایگاه ویژه ایستاد و منکر قتل Murder عمد شد. وی گفت: بعد ازمرگ همسرم به تهران آمدم و یک خانه اجاره کردم، چهارسال بود که با بهنام آشنا شده بودم. او مواد مخدر را ترک واز من خواستگاری کرده بود و خانواده هایمان هم از این ماجرا مطلع بودند. آن شب بهنام به دیدنم آمد و من هم برایش شام آوردم بعد از خوردن شام گفت که می خواهد به خانه دوستش برود. به همین خاطر یک پایپ و یک چاقو را روی جا کفشی گذاشت و گفت چون نیمه شب است می ترسد پلیس Police به او مشکوک شود به همین خاطر پایپ و چاقو را همراه خودش نبرد. با دیدن پایپ شوکه شدمو به او اعتراض کردم اما گفت پایپ متعلق به دوستش است، بهنام از خانه بیرون رفت و ساعت 2 نیمه شب به خانه بازگشت. او حال طبیعی نداشت و من متوجه شدم شیشه مصرف کرده است. از او خواستم تا خانه ام را برای همیشه ترک کند و دیگر به دیدنم نیاید اما او چاقو را از روی جاکفشی برداشتو مرا تهدید کرد، من او را هل دادم و چاقو را از دستش گرفتم بهنام عصبانی شد موهایم را گرفت و فریاد می کشید و ناسزا می گفت. به همین خاطر در حالی که چاقو در دستانم بود در خانه را باز کردم و او را بیرون هل دادم.

شهرزاد در حالی که به شدت اشک می ریخت ادامه داد: چند دقیقه بعد در را باز کردم و ناباورانه با لکه های خون در راهرو روبه رو شدم. نمی دانم چطور چاقو به گردن بهنام برخورد کرده بود. او را به داخل خانه آوردم و به او آب دادم. من همان موقع با اورژانس تماس گرفتم اما فقط چند دقیقه بعد از رسیدن آمبولانس بهنام مقابل چشمانم جان سپرد.

من واقعا قصد کشتن Killing او را نداشتم و حالا شرمنده پدر و مادر او هستم.هیات قضایی با شنیدن دفاعیات زن جوان روند دادگاه را متوقف و اعلام تنفس کردند. سپس رییس دادگاه اعلام کرد با توجه به دفاعیات متهم و همچنین آثار بریدگی سطحی روی جسد عنوان اتهامی شهرزاد از قتل عمد به شبه عمد تبدیل می شود.

در این بین شهرزاد که شوکه شده بود و از شدت شوق می ریخت به عنوان آخرین دفاع گفت: باور کنید من بهنام را دوست داشتم و هرگز نمی خواستم او را بکشم.سپس وکیل شهرزاد به دفاع پرداخت و گفت : از آنجا که موکلم قصد قتل نداشته به نظر می رسد عمل وی از مصادیق خطای محض منجر به قتل است.

از این رو خواستار تبرئه وی از اتهام قتل شبه عمد هستم.در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عاقبت رابطه زنی جوان که در خانه مجردی بهنام زندگی می کرد!

(image)

ماجرای زن جوانی که طلاق گرفت و عاشق بهنام شد و البته 4 سال در خانه مجردی بهنام زندگی کرد و با وری رابطه داشت. این زن جوان متهم به قتل شد ولی …

عاقبت رابطه 4 ساله زن جوان مطلقه در خانه مجردی بهنام

: شهرزاد 322ساله بامداد بیست و چهارم فروردین امسال پس از درگیری با پسر مورد علاقه اش به نام بهنام که قصد باهم داشتند را در خانه اش در خیابان اشرفی اصفهانی تهران با یک ضربه چاقو به گردنش زخمی و بلافاصله با اورژانس تماس گرفت. اما متاسفانه بهنام دقایقی بعد از رسیدن اورژانس برای همیشه به کام مرگ فرو رفت. شهرزاد در بازجویی ها انگیزه درگیری اش را اعتیاد بهنام به شیشه اعلام کرد و گفت: قصد بیرون کردن او را از خانه اش داشت که با هم درگیر شدند و پایان این دعوای شوم چیزی جز مرگ بهنام نبود.

متهم دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی Judge محمدباقر قربان زاده و با حضور دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.دراین جلسه پدرو مادر قربانی برای شهرزاد حکم قصاص خواستند.
پدر بهنام گفت: پسرم مدتی بود مواد مخدر Drugs را کنار گذاشته بود ولی شهرزاد مدعی است او بار دیگر به دام اعتیاد افتاد بود و به همین خاطر هم با او درگیر شد و او را کشت. ولی واقعیت این است که آن شب نامزد سابق پسرم با او تماس گرفته بود و همین موضوع باعث درگیری آنها شده است.

سپس شهرزاد در جایگاه ویژه ایستاد و منکر قتل Murder عمد شد. وی گفت: بعد ازمرگ همسرم به تهران آمدم و یک خانه اجاره کردم، چهارسال بود که با بهنام آشنا شده بودم. او مواد مخدر را ترک واز من خواستگاری کرده بود و خانواده هایمان هم از این ماجرا مطلع بودند. آن شب بهنام به دیدنم آمد و من هم برایش شام آوردم بعد از خوردن شام گفت که می خواهد به خانه دوستش برود. به همین خاطر یک پایپ و یک چاقو را روی جا کفشی گذاشت و گفت چون نیمه شب است می ترسد پلیس Police به او مشکوک شود به همین خاطر پایپ و چاقو را همراه خودش نبرد. با دیدن پایپ شوکه شدمو به او اعتراض کردم اما گفت پایپ متعلق به دوستش است، بهنام از خانه بیرون رفت و ساعت 2 نیمه شب به خانه بازگشت. او حال طبیعی نداشت و من متوجه شدم شیشه مصرف کرده است. از او خواستم تا خانه ام را برای همیشه ترک کند و دیگر به دیدنم نیاید اما او چاقو را از روی جاکفشی برداشتو مرا تهدید کرد، من او را هل دادم و چاقو را از دستش گرفتم بهنام عصبانی شد موهایم را گرفت و فریاد می کشید و ناسزا می گفت. به همین خاطر در حالی که چاقو در دستانم بود در خانه را باز کردم و او را بیرون هل دادم.

شهرزاد در حالی که به شدت اشک می ریخت ادامه داد: چند دقیقه بعد در را باز کردم و ناباورانه با لکه های خون در راهرو روبه رو شدم. نمی دانم چطور چاقو به گردن بهنام برخورد کرده بود. او را به داخل خانه آوردم و به او آب دادم. من همان موقع با اورژانس تماس گرفتم اما فقط چند دقیقه بعد از رسیدن آمبولانس بهنام مقابل چشمانم جان سپرد.

من واقعا قصد کشتن Killing او را نداشتم و حالا شرمنده پدر و مادر او هستم.هیات قضایی با شنیدن دفاعیات زن جوان روند دادگاه را متوقف و اعلام تنفس کردند. سپس رییس دادگاه اعلام کرد با توجه به دفاعیات متهم و همچنین آثار بریدگی سطحی روی جسد عنوان اتهامی شهرزاد از قتل عمد به شبه عمد تبدیل می شود.

در این بین شهرزاد که شوکه شده بود و از شدت شوق می ریخت به عنوان آخرین دفاع گفت: باور کنید من بهنام را دوست داشتم و هرگز نمی خواستم او را بکشم.سپس وکیل شهرزاد به دفاع پرداخت و گفت : از آنجا که موکلم قصد قتل نداشته به نظر می رسد عمل وی از مصادیق خطای محض منجر به قتل است.

از این رو خواستار تبرئه وی از اتهام قتل شبه عمد هستم.در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عاقبت رابطه زنی جوان که در خانه مجردی بهنام زندگی می کرد!

پای صحبت بانوی اول خانه استاد رشیدی

پای صحبت بانوی اول خانه استاد رشیدی
هر هنگام که پای تقدیر از چهره های ماندگار به میان می آید، آن قدر که خود سوژه دیده و برجسته می شود، اطرافیان اش دیده نمی شوند. گفتگو با احترام برومند که چندماه قبل از درگذشت استاد داود رشیدی انجام شده است، تقدیم تان می گردد.

پای صحبت بانوی اول خانه استاد رشیدی

هر هنگام که پای تقدیر از چهره های ماندگار به میان می آید، آن قدر که خود سوژه دیده و برجسته می شود، اطرافیان اش دیده نمی شوند. گفتگو با احترام برومند که چندماه قبل از درگذشت استاد داود رشیدی انجام شده است، تقدیم تان می گردد.
پای صحبت بانوی اول خانه استاد رشیدی

لوکس بلاگ

فرار دختر از خانه به دلیل فریب خوردن در تلگرام!

فرار دختر از خانه به دلیل فریب خوردن در تلگرام!
دختر که در تلگرام فریب خورده بود از خانه فرار کرد و با حوادث شومی (تجاوز جنسی) روبرو شد هفته گذشته زن میانسالی مأموران پلیس تهران را از گم شدن ناگهانی دخترش با خبر كرد. وی در توضیح ماجرا گفت: مدتی است دخترم آزیتا با من سر ناسازگاری دارد. او به خاطر كوچك‌ترین موضوعی مشاجره […]

فرار دختر از خانه به دلیل فریب خوردن در تلگرام!

دختر که در تلگرام فریب خورده بود از خانه فرار کرد و با حوادث شومی (تجاوز جنسی) روبرو شد هفته گذشته زن میانسالی مأموران پلیس تهران را از گم شدن ناگهانی دخترش با خبر كرد. وی در توضیح ماجرا گفت: مدتی است دخترم آزیتا با من سر ناسازگاری دارد. او به خاطر كوچك‌ترین موضوعی مشاجره […]
فرار دختر از خانه به دلیل فریب خوردن در تلگرام!

بک لینک رنک 5

خبر دانشجویی

ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!

ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!
روایت زندگی 5 زنی که در تطهیر خانه بهشت زهرا جنازه ها را می شویند و گفتگو با این 5 زن در مورد زندگیشان و سختی روزگار   آفتاب تيز و برنده بر سر عزاداران فرود مي‌آيد. دهان‌هاي خشك شده فرياد سر مي‌دهند و چشم‌ها تلخ مي‌گريند: «زهرا، زهراااا امشب عروسيت بود، اينجا جاي تو […]

ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!

روایت زندگی 5 زنی که در تطهیر خانه بهشت زهرا جنازه ها را می شویند و گفتگو با این 5 زن در مورد زندگیشان و سختی روزگار   آفتاب تيز و برنده بر سر عزاداران فرود مي‌آيد. دهان‌هاي خشك شده فرياد سر مي‌دهند و چشم‌ها تلخ مي‌گريند: «زهرا، زهراااا امشب عروسيت بود، اينجا جاي تو […]
ماجرای 5 زن که در غسال خانه بهشت زهرا کار می کنند!

خبرگزاری اصفحان

مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!

مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!
مهراج محمدی یکی از آن آدم‌های همه‌فن‌حریف هنری است که هم خوب می‌خواند، هم خوب بازی می‌کند، هم خوب اجرا می‌کند، هم خوب نقاشی می‌کشد و هم خوب برای خانواده خود عاشقی می‌کند.

مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!

مهراج محمدی یکی از آن آدم‌های همه‌فن‌حریف هنری است که هم خوب می‌خواند، هم خوب بازی می‌کند، هم خوب اجرا می‌کند، هم خوب نقاشی می‌کشد و هم خوب برای خانواده خود عاشقی می‌کند.
مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!

بک لینک رنک 5

روزنامه قانون

خانه دختر خراب شد!

خانه دختر خراب شد!

فیلم خانه دختر, داستان فیلم خانه دختر,ماجرای فیلم خانه دختر,فیلم جدید و زیبای خانه دختر خانه د‌ختر توقیف شد‌.بار د‌یگر خبری کوتاه که غیر از نام فیلم تنها د‌و کلمه د‌یگر د‌ارد‌،«توقیف شد‌». خانه د‌ختر توقیف شد‌.بار د‌یگر خبری کوتاه که غیر از نام فیلم تنها د‌و کلمه د‌یگر د‌ارد‌،«توقیف شد‌».خانه د‌ختر به کارگرانی شهرام […]

اخبار

نفت،آموزش پرورش،دولتی

بک لینک